Wat doet Omega 3 voor je gezondheid?
Omega 3 bevordert het mentaal evenwicht

Wetenschappelijk onderzoek toont ook een verband aan tussen het vaker voorkomen van depressies en een tekort aan Omega 3 in de voeding.

Zo blijkt dat er bij mensen met een tekort aan Omega 3 veranderingen plaatsvinden in de hersenen die depressies kunnen veroorzaken. Daarnaast bleek dat mensen met een depressie lagere gehaltes Omega 3 en een hogere verhouding Omega 6- /Omega 3-vetzuren in het bloed hebben.

In landen met een hoge visconsumptie – zoals Japan – komen depressies heel wat minder vaak voor dan in landen met een lage visconsumptie. Hierbij willen we er nog even op duiden dat vis – vooral vette vis zoals tonijn, zalm... bijzonder rijk is aan Omega 3.